Mì Koreno Jjajangmen Mì trộn tương đen 115g

Trạng thái: Còn hàng
'- Tên hàng hóa: Mì Koreno Jjajangmen Mì trộn tương đen 115g - Xuất xứ: Việt Nam - Tên và địa chỉ tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH PALDO VINA, Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng, X. Phù Ninh,...

'- Tên hàng hóa: Mì Koreno Jjajangmen Mì trộn tương đen 115g
- Xuất xứ: Việt Nam
- Tên và địa chỉ tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH PALDO VINA, Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng, X. Phù Ninh, H. Phù Ninh, T. Phú Thọ, Việt Nam

Đang cập nhật