Mì ly Koreno vị bò 65g

Trạng thái: Còn hàng
'- Tên hàng hóa: Mì ly Koreno vị bò 65g - Xuất xứ: Việt Nam - Tên và địa chỉ tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH PALDO VINA, Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng, X. Phù Ninh, H. Phù...

'- Tên hàng hóa: Mì ly Koreno vị bò 65g
- Xuất xứ: Việt Nam
- Tên và địa chỉ tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH PALDO VINA, Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng, X. Phù Ninh, H. Phù Ninh, T. Phú Thọ, Việt Nam

Đang cập nhật